تبلیغات
دست نوشته ها - برای رشد باید جهانی فکر کنیم


طی سخنانی در کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه
سریع القلم: برای رشد باید جهانی فکر کنیم


29 تیر 1385 ساعت 16:00
آفتاب – مریم مهدوی: دکتر «محمود سریع القلم» استاد دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه در نخستین سخنرانی از سلسله نشست های تخصصی کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه تحت عنوان «ایران در نظام جهانی» گفت: «ایران از نظر شاخص های قدرت در مرحله 14 و از نظر فرهنگ جزو 15 کشور اول دنیا است. پس ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ناخودآگاه به عنوان یک کشور جهانی در سطح دنیا مطرح هستیم.»
________________________________________
 به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،وی که به بحث تفکیک اقتصاد و سیاست در این زمینه می پرداخت، در ادامه اظهار داشت: «زمانی افراد یک جامعه می توانند رشد کنند که  بتوانند مستقل از دولت به تولید ثروت بپردازند.»

وی افزود: «برای اینکه افراد بتوانند مستقل از دولت به تولید ثروت در تمامی زمینه ها بپردازند ،افراد باید بتوانند در درجه اول فردیت خودشان را بپذیرند و سپس مبادرت به انجام یک کار جدی فکری کنند.»

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: «البته برای اینکه در یک جامعه، فردیت به رسمیت شناخته شود باید دو حوزه قانون و فرهنگ نیز وجود داشته باشد.»

دکتر سریع القلم پس از بررسی برخی از خصلت های فرهنگی ایرانیان در تولید ثروت به بحث حضور ایران در مساله جهانی شدن پرداخت و گفت: «جهانی شدن از نظر من یعنی تولید ثروت و اگر کشوری به تولید ثروت در انواع آن یعنی خدمات، صنعت، کشاورزی و حتی فکر توجه نکند در واقع جلوی رشد استعدادهای فردی و اجتماعی خود را گرفته است.»

وی در ادامه گفت: «در کنار تولید ثروت نکته دیگری هم در بحث جهانی شدن وجود دارد که بیشترین چالش های نظری را برای ما به وجود آورده است و آن هم تفکر خصوصی است که به تولید ثروت مربوط می شود و دیگری تفکر مرتبط با جهان است.»

وی افزود: «در نقاطی از جهان رشد صورت گرفته که مجموع نخبگان سیاسی آن بین الملل گرا بوده اند.» سریع القلم تاکید کرد: «در واقع این فهم جهان است که باعث رشد داخلی و بین المللی می شود. چینی ها و  ژاپنی ها وقتی به جهان نگاه کردند، توانستند به فهم بین المللی شدن هم دست یابند.»

این استاد دانشگاه در ادامه اشاره کرد: «تحولات جهانی بسیار موثر است، مشروط به اینکه نخبگان سیاسی یک کشور این تحولات جهانی را بپذیرند و آن را بکار گیرند و در ضمن آنها را در طرح ها و استراتژیهایی که دارند، منعکس کرده و به کار گیرند.»

وی افزود: «به گفته اقتصاددانان به درجه ای که اقتصاد یک کشور به اقتصاد بین المللی متصل باشد به همان درجه اقتصاد آن کشور هم رشد می کند؛به خاطر اینکه آن کشور در سطح بین المللی می تواند وجه مقایسه پیدا کند.»

وی سپس در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: «اگر ما بخواهیم رشد کنیم و ثروت ملی را داشته باشیم و افراد بتوانند به تولید ثروت در ایران مبادرت کنند و در پی آن حوزه های سیاسی – اقتصادی از همدیگر تفکیک شوند، یکی از راه های آن تعامل با دنیا و جهان است که انسان را تعدیل می کند.»

این استاد و متخصص روابط بین المللی در پایان سخنرانی خود تاکید کرد: «اگر ایران بخواهد رشد کند به نظر من با چالش های زیاد داخلی و بین المللی روبرو است. اما به هر جهت ما استعدادش را داریم. زیرا خمیرمایه ذهنی ایرانیان یک خمیرمایه امپراطوری است و...  ما هر چقدر که بخواهیم بومی فکر کنیم، نمی توانیم و باز هم جهانی هستیم.»

http://www.aftabnews.ir/prtefv8e.jh8vvi9bbj.html